Luật đất đai mới nhất 2022

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022, mang đến nhiều đổi mới cho Luật đất đai. Điều này hứa hẹn sẽ giúp Luật đất đai ngày càng phù hợp với xu thế và thị trường trong tương lai.

Chỉnh sửa nhiều nhóm chính sách của Luật đất đai

Chính phủ đã trình Quốc hội các đề xuất để sửa đổi Luật đất đai, trong đó 11 nhóm chính sách chính đang được đề nghị sửa đổi và bổ sung gồm:

 • Làm rõ vai trò và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai.
 • Phân loại đất theo mục đích sử dụng, không gian và chức năng sử dụng đất.
 • Bổ sung quy định về vấn đề thu hồi đất để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội.
 • Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai.

Luật đất đai tồn tại nhiều bất cập

Sau gần 10 năm hoạt động, Luật đất đai 2013 đã tồn tại nhiều bất cập, hạn chế và dần xa rời xu thế của xã hội. Một số bất cập có thể kể đến như sự không thống nhất trong các quy định pháp luật về đất đai và sự không tương thích giữa Luật đất đai 2013 và Hiến pháp 2013. Ngoài ra, còn phải kể đến những vướng mắc trong vấn đề thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư, giải quyết tranh chấp về đất đai. Luật đất đai 2013 cũng còn nhiều kẽ hở để nhiều tổ chức, cá nhân tranh chấp, khiếu nại để trục lợi cá nhân.

Xem thêm:   Cách kiểm tra sổ đỏ và sổ hồng giả chính xác nhất

Một số điểm mới Nghị định 148/2020 về luật đất đai mới nhất

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai bao gồm một số nội dung chính sau đây:

 1. Bổ sung các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.
 2. Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý.
 3. Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuế đất.
 4. Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án phát triển nhà ở.
 5. Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.
 6. Thêm 01 loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với hộ gia đình, cá nhân trong nước: “giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn”.
 7. Bổ sung mới quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.
 8. Hướng dẫn hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất.

Q&A

 • Tôi có thể download full 148/2020/NĐ-CP tại đâu? Chúng tôi đã đính kèm chi tiết sửa đổi bổ sung các nghị định thi hành luật đất đai và các file đính kèm gồm 47 trang để các bạn tham khảo.
 • Thêm cơ quan nào được cấp, cấp lại và đổi sổ đỏ mới? Ngoài văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đất đai cũng có đủ thẩm quyền thực hiện mọi thủ tục giống như văn phòng đăng ký đất đai.
 • Quy định điều kiện tách thửa, hợp thử đất và diện tích tối thiểu tách thửa? Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể điều kiện tách thửa và diện tích tối thiểu tách thửa dựa trên quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.
Xem thêm:   Bổ sung bộ luật xây dựng mới nhất 2021

Theo bối cảnh mới, Luật đất đai cần ngày càng hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn, giúp giải quyết các lợi ích của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng đất đai. Trong định hướng sửa đổi, hoàn thiện Luật đất đai tới đây sẽ tập trung hoàn thiện và sửa đổi để phù hợp và ngày càng thích ứng nhanh.

Nguồn ảnh: ABC.VN