Luật đầu tư công 40/2020/NĐ-CP

Đánh giá bài viết
Nội dung của luật đầu tư công 40/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng nguồn vốn của nhà nước. Trong đó sẽ bao gồm các hoạt động đầu tư, hỗ trợ đầu tư như thế nào để sử dụng nguồn vốn hiệu quả mang lại lợi nhuận cao từ các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Hướng dẫn người dân thi hành luật đầu tư công 40/2020/NĐ-CP

Luật đầu tư công là gì?

Theo quy định khoản 15 điều 4 về luật đầu tư công 2014 đây chính là hoạt động đầu tư của nhà nước CHXHCN Việt Nam vào chương trình xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội nhằm phát triển kinh tế vững mạnh hơn nữa. Bạn có thể hiểu đơn giản ngắn gọn luật đầu tư công chính là hoạt động đầu tư của nhà nước, lấy nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tiến hành các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng – kinh tế xã hội và nhiều dự án phát triển khác để mang lại lợi ích chung.

Những nguyên tắc của luật đầu tư công

Theo quy định của luật đầu tư công 2014 điều 12 có quy định rõ như sau:
 • Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công của nhà nước.
 • Cần đưa ra các chiến lược phát triển kinh tế xã hội 05 năm của đất nước cùng các quy hoạch có liên quan.
 • Thực hiện trách nhiệm cũng như quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan đến quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
 • Thực hiện việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng như quy định, đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Không để lãng phí hay thấp thoát ngân sách của nhà nước.
 • Mọi hoạt động đầu tư công đều có tính công khai, minh bạch.
 • Khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư theo dự án, kết cấu cơ sở hạ tầng.
Xem thêm:   Mẫu hợp đồng thuê nhà đầy đủ đơn giản năm 2022

Hướng dẫn thi hành luật đầu tư công 40/2020/NĐ-CP

Luật đầu tư công 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết như sau: Trong điều 12 của luật đầu tư công có quy định chi tiết về hồ sơ, nội dung, thời gian. Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình và dự án đầu tư công… Hướng dẫn phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư với các chương trình, các dự án. Sử dụng nguồn vốn của nhà nước được thu từ những nguồn hợp pháp như đơn vị sự nghiệp công lập. Dùng nó để làm nguồn vốn đầu tư. Nghị định có hiệu lực ngay sau khi ký và được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đến các hoạt động đầu tư công, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Những hành vị bị cấm trong quy định của luật đầu tư công 40/2020/NĐ-CP

 • Chính sách đầu tư không hợp với chiến lược, kế hoạch, quy định: Cụ thể không đúng thẩm quyền, không đúng theo quy tắc, thủ tục quy định của pháp luật. Nguồn vốn đầu tư không được cân đối là điều cấm trong luật đầu tư công 40/2020/NĐ-CP.
 • Khi đầu tư chương trình, dự án chưa được cấp hay có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chủ trương đầu tư đưa ra không đúng với chủ trương ban đầu được cấp bởi thẩm quyền quyết định. Điều chỉnh vốn đầu tư của chương trình, dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.
 • Lợi dụng quyền, chức vụ để chiếm đoạt, tham nhũng trong quản lý cũng như sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
 • Chủ đầu tư, chủ chương trình có thông đồng với nhau đưa đến quyết định đầu tư gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn, tài sản, tài nguyên quốc gia làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng động.
 • Đưa và nhận hối lộ.
 • Cấm các tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chủ trương đầu tư, dự án chưa được phê duyệt, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.
 • Dùng vốn đầu tư công không đúng cách, không đúng mục đích đối tượng, vượt quy định của pháp luật.
 • Làm giả hồ sơ, sai lệch thông tin, tài liệu có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, các triển khai thực hiện chương trình của dự án.
 • Báo cáo và cung cấp thông tin không đúng, không chính xác làm ảnh hưởng đến việc thẩm định, quyết định kế hoạch đầu tư dự án.
 • Cố ý báo cáo và cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng đến việc theo dõi, đánh giá, kiểm tra xử lý vi phạm, triển khai việc thực hiện kế hoạch, dự án.
 • Hủy hoại, che dấu, lưu trữ không đủ tài liệu, chứng từ hồ sơ liên quan đến các quyết định đầu tư.
 • Cản trở việc phát hiện ra hành vi vi phạm luật đầu tư công.
Xem thêm:   Hợp đồng giả cách là gì ? Hậu quả cần lưu ý

Dowload file Luật đầu tư công 2020 pdf

tại đây = > click here
Luật đầu tư công 40/2020/NĐ-CP hiểu rõ nó và thực thi theo đúng quy định của pháp luật là điều cần thiết. Có ích cho tổ chức, cá nhân khi lên chương trình đầu tư, dự án đầu tư tránh khỏi những rắc rối không đáng có về sau.