Những thay đổi liên quan sổ đỏ từ ngày 08/02/2021

Đánh giá bài viết

Một số điểm mới thay đổi liên quan sổ đỏ nghị định mới

Sổ đỏ, sổ hồng được xem là vật không thể thiếu trong quá trình mua bán, chuyển nhượng nhà ở đất đai…Nếu công việc của bạn có liên quan đến ngành nghề kinh doanh bất động sản thì việc cập nhật liên tục và kịp thời các điều luật mới. Hay những bổ sung, sửa đổi là điều tất yếu và vô cùng quan trọng.

Đặc biệt trong NĐ 148/2020/NĐ-CP mới đây có những thay đổi rất có lợi cho mọi người. Điều được nhiều quý đọc giả quan tâm đó chính là những thay đổi trong nghị định này có gì đặc biệt ? Trong phần bài viết hôm nay sẽ nêu rõ những điểm mới trong nghị định của chính phủ về sổ đỏ. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Sổ đỏ nghị định mới thay đổi những gì
Sổ đỏ nghị định mới thay đổi những gì

Những thay đổi quan trọng có liên quan đến Sổ đỏ từ 08/02/2021

Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP : Một số quy định liên quan đến Luật Đất đai được sửa đổi và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021. Những thay đổi đó sẽ bao gồm 5 điều khoản sau đây

Thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại và đổi Sổ đỏ mới

Nếu như trước đây trong Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chỉ có Văn phòng đăng ký đất đai mới đủ thẩm quyền.

Xem thêm:   Luật đất đai mới nhất 2022

Thì trong NĐ 148 cũng đã quy định: Ngoài văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, thủ tục cấp, cấp lại và đổi Sổ đỏ… Thì chi nhánh văn phòng đất đai cũng có đủ thẩm quyền thực hiện mọi thủ tục giống như Văn phòng đăng ký đất đai.

Cấp đổi sổ đỏ không được áp dụng đối với việc dồn điền đổi thừa như trước

Trước đây theo Điểm C khoản 1, Điều 76, Nghị định 43 quy định việc cấp đổi Sổ đỏ sẽ bao gồm “do dồn điền đổi thửa”.

Nhưng trong NĐ 148 quy định: Một trong những trường hợp được cấp đổi Sổ đỏ, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do việc đo đạc xác định lại kích thước và diện tích cả thửa đất”.

Những thay đổi liên quan đến sổ đỏ sổ hồng mới nhất
Những thay đổi liên quan đến sổ đỏ sổ hồng mới nhất

Được chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm làm sổ đỏ theo nhu cầu

Trong Nghị định 148 cũng đã bổ sung một quy định khá cởi mở liên quan đến những thủ tục cấp Sổ đỏ. Điểm này cũng tạo sự thuận rất nhiều cho mọi người.

Cụ thể: Hai cơ quan có thẩm quyền là Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai. Hai cơ quan này sẽ cấp, cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ theo nhu cầu của người sử dụng đất và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Trả kết quả giải quyết sẽ được thực hiện theo thỏa thuận. Thời gian thực hiện thủ tục không vượt quá thời gian do UBND cấp tỉnh đã quy định.

Xem thêm:   Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất 2022

Như vậy, kể từ ngày 08/02/2021, người dân có thể làm thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổ Sổ đỏ nhanh và có thể ngay tại nhà nếu như có nhu cầu.

Quy định mới thu hồi Sổ đỏ mà cơ quan đã cấp không đúng quy định

Nghị định 148 đã sửa đổi khoản 4 & 5, Điều 87 NĐ 43 về việc thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định. Trong đó, đã bổ sung một quy định như sau:

Cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi Sổ đỏ trong trường hợp thu hồi Sổ đỏ theo bản án hay quyết định của Tòa án hay kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra. Theo thông báo của người sử dụng đất hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ tại thời điểm thu hồi Sổ đỏ.

Làm Sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa trong trường hợp đất bị thế chấp

Cũng theo NĐ 148, khi có nhu cầu thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dồn điền đổi thửa. Nhưng trong trường hợp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân hàng. Người sở hữu phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Sổ đỏ đã cấp để có thể làm thủ tục cấp Sổ đỏ mới.

Xem thêm:   Hợp đồng giả cách là gì ? Hậu quả cần lưu ý
Thay đổi trong sổ đỏ theo nghị định mới
Thay đổi trong sổ đỏ theo nghị định mới

Việc trao Sổ đỏ sẽ được thực hiện đồng thời giữa ba bên:  Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp. Khi đó, người sử dụng đất sẽ ký, nhận Sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký đất đai và trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Sổ đỏ cũ đang nhận thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trước đây: Trong Khoản 5 Điều 78 của NĐ 43 đã quy định trong trường hợp trên chỉ là “cấp đổi Sổ đỏ”.

Tổng kết 

Trên đây là những chia sẻ về những thay đổi trong NĐ 148. Với những quy định có liên quan đến sổ đỏ. Hy vọng sẽ có ích cho mọi người trong thời gian tới đây. Có thể thấy việc nắm bắt những thông tin về việc thay đổi trong sổ đỏ sẽ giúp người làm bất động sản dễ tư vấn cho khách hàng hơn. Ngoài ra có thể tránh những sai sót trong quá trình mua bán, kinh doanh bất động sản..