Nộp thuế đất ở đâu ? Thuế đất ở được tính như thế nào

Đánh giá bài viết

Thuế đất nộp ở đâu và được tính như thế nào

Nộp thuế đất ở đâu ? Đó là thắc mắc của rất nhiều quý khách hàng, đọc giả gửi về cho ABC Property. Nhất là các khách hàng đang bước chân vào nghề bất động sản hay muốn đầu tư sinh lời. Để hiểu rõ hơn về thuế đất cũng như nộp thuế đất ở đâu ? Cách tính thuế đất được tính như thế nào ? Mời bạn đọc tìm hiểu trong phần nội dung dưới đây.

Ai là người phải nộp thuế đất

Người có nghĩa vụ nộp thuế là hộ gia đình, tổ chức, những cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng phải chịu nộp thuế theo đúng quy định của nhà nước. Theo như quy định đã ban hành của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đất ở tại nông thôn, đất ở tại các đô thị thuộc đối tượng chịu thuế theo đúng quy định của nhà nước.

Quy trình đăng ký, khai báo, tính và nộp thuế

Đầu tiên người nộp thuế phải đi đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo đúng như quy định của pháp luật về việc quản lý thuế. Tiếp theo người nộp thuế phải đi đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại các cơ quan thuế của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất.

Xem thêm:   Quận 1 và cơn sốt bất động sản chưa bao giờ hạ nhiệt

Nếu như bạn thuộc trường hợp vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại còn khó khăn. Người nộp thuế có thể thực hiện việc đăng ký, khai, tính và  nộp thuế tại Ủy ban nhân dân xã, nơi mà mình đang sinh sống. Cơ quan thuế sẽ tạo điều kiện để người nộp thuế có thể thực hiện và hoàn thành tốt nhất nghĩa vụ của mình.

Vậy thuế đất được nộp ở đâu

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích được tính thuế chính là tổng diện tích các thửa đất ở tính thuế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế được quy định như sau:

Người nộp thuế phải đi đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại các cơ quan thuế của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất.

Nộp thuế đất ở đâu
Nộp thuế đất ở đâu

Người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp người dân có một hoặc nhiều thửa đất ở vượt hạn mức cho phép thì người nộp thuế vẫn được lựa chọn một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định được diện tích vượt hạn mức của các thửa đất.

Tính thuế đất như thế nào

Giá tính thuế đất được áp dụng theo giá đất của từng huyện, quận, thị xã, thành phố. Tùy thuộc vào mỗi tỉnh tại nơi có thửa đất. Người nộp thuế phải có nghĩa vụ lập tờ khai tổng hợp theo để xác định được tổng diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng và số thuế đã được nộp. Gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn để xác định hạn mức đất ở để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định của Luật này và số thuế đã nộp. Số thuế phải nộp được tính bằng số thuế phát sinh trừ đi số thuế được miễn giảm.

Xem thêm:   Sự lên ngôi của phân khúc căn hộ xanh

Diện tích đất ở được tính thuế trong những trường hợp sau

Trường hợp thứ nhất: Người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong phạm vi một tỉnh thì diện tích đất được tính thuế là tổng diện tích các thửa đất thuộc diện phải chịu thuế trong tỉnh.

Trường hợp thứ 2: Nếu đất đã được cấp Sổ đỏ thì diện tích đất được tính thuế chính là diện tích được ghi trên Sổ đỏ. Nếu như diện tích đất được ghi trên Sổ đỏ nhỏ hơn diện tích đất trên thực tế sử dụng thì diện tích đất được tính thuế chính là diện tích đất đang được sử dụng.

Trường hợp thứ 3: Những hộ gia đình, tổ chức, cá nhân cùng sử dụng trên một thửa đất mà chưa được cấp Sổ đỏ thì diện tích được tính thuế đối với từng người nộp thuế là diện tích thực tế sử dụng của từng người nộp thuế đó.

Trường hợp có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng trên một thửa đất đã được cấp Sổ đỏ thì diện tích đất tính thuế chính là diện tích đất được ghi trên Sổ đỏ.

Giá của 1m2 đất ở tính thuế được hiểu như thế nào

Giá 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất  theo chu kỳ 05 năm. Tuy nhiên nếu trong chu kỳ 05 năm có sự thay đổi về người nộp thuế. Hoặc phát sinh những yếu tố làm thay đổi đi giá của 1m2 đất tính thuế thì không cần xác định lại giá của 1m2 đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.

Xem thêm:   Top 5 Con đường có Giá đất đắt nhất Việt Nam 2021

Trường hợp đất sử dụng không theo mục đích hoặc lấn chiếm thì giá của 1m2 tính thuế là giá đất theo mục đích đang sử dụng cho UBND cấp tỉnh quy định áp dụng tại địa phương nơi bạn đang sinh sống.

Nếu như trường hợp UBND cấp tỉnh đã quy định cụ thể cách xác định giá đất làm căn cứ tính thuế đất đối với thửa đất nằm trên nhiều vị trí khác nhau thì thực hiện theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến thuế đất ở và cách để tính được giá tính thuê đất, những trường hợp đặc biệt liên quan đến nộp thuế mong những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn đọc.