Quy định về chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ

Khi muốn mua nhà đất, xây dựng công trình, hay sửa nhà, chắc chắn bạn sẽ quan tâm đến quy định về chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ. Điều này rất quan trọng để bạn biết rõ ranh giới của mình và để lựa chọn khoảng lùi phù hợp trong quá trình xây dựng.

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ là một đường ranh giới được vẽ trên bản đồ quy hoạch và thực địa, nhằm phân chia ranh giới đất mà người dân có thể sử dụng để xây dựng công trình và phần đất dành cho cơ sở hạ tầng giao thông hoặc công trình hạ tầng công cộng của nhà nước. Đường ranh giới chỉ đường này trong khu vực đô thị sẽ được dùng để làm vỉa hè, đường, lề đường.

Chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới xây dựng là gì?

Chỉ giới xây dựng là mốc giới hạn cho phép bạn thi công nhà cửa hoặc công trình xây dựng trên một khu đất nào đó. Thông thường, chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ nếu công trình được phép xây sát ranh giới đường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công trình sẽ phải lùi vào chỉ giới đường, tùy thuộc vào yêu cầu của quy hoạch địa phương.

Xem thêm:   B’lá Hill Bảo Lộc

Chỉ giới xây dựng

Thông thường, quy định về chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ cho phép lùi một khoảng so với chỉ giới đường đỏ ban đầu. Một số công trình có thể có không gian mép ban công, ô văng hay mái hắt được làm nhô ra so với chỉ giới đường đỏ. Chỉ giới xây dựng chỉ áp dụng cho phần trên của công trình như nhà cửa mới hơn chỉ giới đường đỏ.

Quy định về chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ với khoảng lùi xây dựng

Khoảng lùi xây dựng là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của công trình. Theo quy định chuẩn quốc gia, khoảng lùi xây dựng tùy thuộc vào độ rộng của đường và chiều cao của công trình xây dựng:

Đường rộng dưới 19m

Đường rộng dưới 19m

  • Đối với công trình có chiều cao dưới 19m, không cần lùi các công trình tiếp giáp với vỉa hè.

  • Công trình xây dựng cao 22m thì tính từ vỉa hè lùi vào 3m.

  • Công trình xây dựng cao 25m thì cần lùi từ vỉa hè vào 4m.

  • Công trình xây dựng có chiều cao lớn hơn 28m thì lùi 6m tính từ vỉa hè.

Đường rộng từ 19-22m

  • Công trình thi công dưới 22m không cần lùi khoảng cách xây dựng tiếp giáp với vỉa hè.

  • Công trình 22-25m cần lùi khoảng 3m từ vỉa hè.

  • Công trình xây dựng cao hơn 28m thì lùi từ vỉa hè vào 6m.

Xem thêm:   Xây dựng cầu Vĩnh Điện kết nối Quảng Nam - Đà Nẵng

Đường rộng hơn 22m

  • Công trình xây cao 28m không cần lùi các công trình tiếp giáp với vỉa hè.

  • Công trình xây cao hơn 28m thì lùi từ vỉa hè vào 6m.

Quy định về chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ với khoảng lùi xây dựng sẽ thay đổi tùy vào độ rộng của đường và độ cao của công trình xây dựng. Quy định này cũng có thể có những điều chỉnh cụ thể theo từng địa phương, khu vực. Để có thông tin chính xác về khoảng lùi xây dựng, bạn cần làm đơn xin cấp giấy phép xây dựng và lấy thông tin từ cơ quan chức năng.